Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:54 01/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Dán mã gáy sách

- Cập nhật thư viện trên cổng thông tin

- Phát động phong trào đọc sách toàn trường

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Họp hội đồng sư phạm

- Thanh toán các khoản sau hội nghị

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 1

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng 10

- Đi kho bạc rút tiền

- Vệ sinh các tủ sách thư viện

Các tin khác