Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 08:58 10/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9 - 2019 CỦA THIẾT BỊ

- Chuẩn bị TBDh cho giáo viên theo kế hoạch

- Phối hợp  với các thành viên trong tổ văn phòng chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020

- Làm vệ sinh dụng cụ, TBDH.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng báo cáo BGH.

- Lắp máy và kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

- Tổng hợp danh mục cần mua bổ sung TBDH từ để xuất của các tổ chuyên môn

Các tin khác