Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 15:28 09/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018 CỦA BỘ PHẬN THIẾT BỊ

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Làm vệ sinh, sắp xếp  dụng cụ thực hành và phòng bộ môn phụ trách.

- Cập nhật việc đăng ký sử dụng TBDH của giáo viên tháng 4.

- Cho giáo viên mượn trả TBDH kịp thời.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn báo cáo BGH.

- Cập nhật hồ sơ quản lý thiết bị.

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 4/2018.

- Làm báo cáo  tháng 4 nộp BGH.

- Nhận  và nộp công văn đi đến của trường cho phòng GD.

- Chuẩn bị máy để giáo viên dạy thao giảng.

- Nghỉ lế giỗ tổ Hùng vương, lễ 30/4,1/5

Các tin khác