Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 23 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 15:28 10/04/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 4- 2017 CỦA THIẾT BỊ

 

-Chuẩn bị TBDH cho giáo vên, làm vệ sinh các phòng bộ môn.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- Cập nhật kế hoạch sử dụng TBDH của giáo viên kịp thời để BGH ký duyệt

- Nhận dề kiểm tra học kỳ 2 tại phòng giáo giáo dục 28/4.

- Nhắc nhở các bộ phận  hoàn thành và nộp SKKN cho chuyên môn.

- Báo cáo kế hoạch tháng 3 và xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 4 báo cáo cho BGH.

- Rà soát hồ sơ thiết bị, cập nhật kế hoách sử dụng TBDH của giáo viên vào sổ mượ trả.

- Tham gia đại hội TDTT xã Quảng Thành