Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 15:28 20/03/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 3- 2019 TỔ VĂN PHÒNG

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Sắp xếp và làm vệ sinh dụng cụ thực hành, thí nghiệm.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn để giáo viên dạy thao giảng, triển khai tập huấn, dạy thao giảng chuyên đề cụm tại trường.

- Kiểm tra , cập nhật tình hình đăng ký sử dụng TBDH của giáo viên.

- Nhắc giáo viên cập nhật sổ đầu bài các phòng bộ môn đầy đủ.

- Tham gia hoạt động 8/3 và 26/3

- In kế hoạch sử dụng TBDH của giáo viên và cập nhật tình hình mượn trả TBDH tháng 3

- Bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng

Các tin khác