Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 15:28 20/03/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 3- 2019 TỔ VĂN PHÒNG

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Sắp xếp và làm vệ sinh dụng cụ thực hành, thí nghiệm.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn để giáo viên dạy thao giảng, triển khai tập huấn, dạy thao giảng chuyên đề cụm tại trường.

- Kiểm tra , cập nhật tình hình đăng ký sử dụng TBDH của giáo viên.

- Nhắc giáo viên cập nhật sổ đầu bài các phòng bộ môn đầy đủ.

- Tham gia hoạt động 8/3 và 26/3

- In kế hoạch sử dụng TBDH của giáo viên và cập nhật tình hình mượn trả TBDH tháng 3

- Bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng

Các tin khác