Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 09:58 04/12/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2018 CỦA THIẾT BỊ


- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Cập nhật việc mượn trả TBDH trong tháng.

- Sắp xếp TBDH  và tiến hành kiểm kê thiết bị dạy học cuối năm.

- Tiến hành mua  sắm TBDH bổ sung năm 2018 theo kế hoạch.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Làm báo cáo học kỳ 1, nhận hồ sơ phổ cập tại Sở giáo dục đào tạo.

- Phục vụ thi học kỳ 1 năm học 2018- 2019

Các tin khác