Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 14:43 02/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2018 CỦA THIẾT BỊ

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học.

- Cập nhật tình hình đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin báo cáo BGH.

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH phòng thiết bị.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn.

- Tiếp nhận thiết bị mới bổ sung từ sở giáo dục

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 10

Các tin khác