Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 14:43 02/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2018 CỦA THIẾT BỊ

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học.

- Cập nhật tình hình đăng ký dử dụng TBDH trên cổng thông tin báo cáo BGH.

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH phòng thiết bị.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn.

- Tiếp nhận thiết bị mới bổ sung từ sở giáo dục

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng tháng 10

Các tin khác