Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:03 01/03/2021  

Kế hoạch năm 2021-2022

Làm, đối chiếu TG tháng 02.2021

Làm chuyển lương, BH, KPCĐ tháng 3

Chuyển truy lĩnh nâng lương, thâm niên đợt 2.2021

Điều chỉnh mức đóng BH cho GV nâng lương, thâm niên.

Nộp đối chiếu KP năm 2021 cho PTC

Hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2020 nộp PTC

Làm, nộp báo cáo quyết toán thuế TNCN

Xuất biên lai thu học phí quý 1.2021

Chuyển tiền điện, nước, điên thoại....