Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:18 18/02/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

Chuyển tiền điện, nước, điện thoại

làm báo cáo NĐ 43 nộp PTC

Làm hồ sơ, sổ sách KT

Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho GV, NV do nwng lương đợt 2/2018

Làm hồ sơ thai sản cho giáo viên

Báo cáo CSVC 6 tháng cuói năm 2018 nộp PGD

Hoàn tạm ứng KB

Làm báo cáo hủy DT nguồn 12