Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:01 14/02/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

Làm đối chiếu tiền gửi tháng 01/2017

Chuyển tiền điện, nước, điện thoại

Làm dự toán năm 2017

Làm điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho giáo viên nâng lương, thâm niên

Làm hồ sơ điều chỉnh BH, Giấy thôi trả lương cho GV thuyên chuyên chuyển công tác