Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:01 14/02/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

Làm đối chiếu tiền gửi tháng 01/2017

Chuyển tiền điện, nước, điện thoại

Làm dự toán năm 2017

Làm điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho giáo viên nâng lương, thâm niên

Làm hồ sơ điều chỉnh BH, Giấy thôi trả lương cho GV thuyên chuyên chuyển công tác