Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:02 07/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1.Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần, kiểm tra vệ sinh.

2.Khám và sơ cấp cứu cho học sinh khi tai nạn ốm đau đột xuất.

3. Mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế đầu năm.

4. Xây dựng KH tuyên truyền Tật khúc xạ học đường, bệnh Cong vẹo cột sống.

5. Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

6. Thu thẻ  bảo hiểm y tế bãi ngang.

7. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

8. Báo cáo hoạt động y tế trường học tháng 8, 9.