Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:30 31/10/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

2. Tuyên truyền, tư vấn và hướng dẩn công tác BHYT học sinh năm học 2014-2015.

Thu, nộp BHYT-BHTN học sinh đợt 1.

3.Kiện toàn, cũng cố ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2014-2015.

4. Tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết.

5.Tổ chức phát quang trường học, tăng cường thông khí trong các lớp học.

6. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

7. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

8. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 09/2014, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác