Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:05 22/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1. Kiểm tra và tổ chức lao động vệ sinh trường lớp đầu năm học.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2018-2019

3. Lên kế hoạch các lớp lao động vệ sinh sân trường hằng ngày.

4  Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016

5. Tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

6. Xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo PC dịch, thành lập ban sức khỏe năm 2018-2019

7. Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè.

8. Lên dự trù, mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm.

9. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Các tin khác