Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 20:54 22/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Tổng vệ sinh môi trường, trường học trước khi vào học chính thức.

2. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, lên kế hoạch các lớp lao động vệ sinh sân trường.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2016-2017.

4. Lập mẩu sổ sách y tế năm học 2016-2017.

5. Thanh toán chế độ BHTN học sinh trong hè.

6. Lên dự trù, mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm

7. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Các tin khác