Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:30 04/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, theo dỏi lao động hằng tuần.

2. Tuyên truyền các bệnh dịch mùa hè.

3. Tuyên truyền VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích

4. Tiêm vắc xin uống ván cho HS nữ K9 mũi 1

5. Phục vụ công tác thi học kỳ II

6. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

7. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..                         

8. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 04, làm báo cáo

Các tin khác