Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:12 27/02/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

1. Lên kế hoạch lao động vệ sinh trường, lớp hằng ngày.

2. Lập kế hoạch tuyên truyên  bệnh sốt xuất huyết, bệnhTay- Chân - Miệng, bệnh Thủy đậu, Quai bị

3. Kiểm tra xử lý môi trường chuẩn bị cho kế hoạch 26/03/2017.

4. Tham gia hoạt động 08/03, 26/03 của  trường tổ chức.

5. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

6. Đưa học sinh đi thi giải bong đá huyện tại trường Đặng Dung.

7. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 03, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD

8. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 03, làm báo cáo.

Các tin khác