Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:50 14/03/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày, theo dỏi lao động hằng tuần.

2. Tham gia hoạt động 08/03 của  trường tổ chức.

3. Lên kế hoạch tuyên truyền bệnh do virut Zika, bệnh sốt xuất huyết.

4. Kiểm tra xử lý môi trường chuẩn bị cho kế hoạch 26/03/2016.

5. Tham gia hoạt động 26/03 của  trường tổ chức.

6. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

7. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

8. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 03, làm báo cáo.

Các tin khác