Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 16:04 02/01/2017  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Lên kế hoạch lao động vệ sinh trường, lớp hằng tuần.

2. Phối hợp trạm y tế Quảng Thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các khối còn lại.

3. Phục vụ công tác thi học kỳ I.

4. Tổ chức ngoại khóa về SKSS-VTN, phòng chống HIV/AIDS cho học sinh toàn trường (ngày 08/12/2016 tại nhà văn hóa xã Quảng Thành).

5. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

6. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

7. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 12/2016, làm báo cáo công tác y tế

8. Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế. làm báo cáo sơ kết học kỳ I

Các tin khác