Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:05 11/01/2016  

Kế hoạch năm 2015-2016

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

2. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

3. Phục vụ công tác thi học kỳ I.

4. Tổ chức ngoại khóa về nâng cao nhận thức môi trường cho học sinh toàn trường (ngày 06/12/2015).

5. Tổ chức ngoại khóa về SKSS-VTN, phòng chống HIV/AIDS cho học sinh toàn trường (ngày 29/12/2015 tại nhà văn hóa xã Quảng Thành).

6. Tổ chức tuyên truyền các bệnh về mắt, khám sàng lọc mắt học sinh.

7. Thu BHYTcho học sinh.

8. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

9. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 12/2015, làm báo cáo công tác y tế.

10. Tiến hành kiểm kê thuốc và dụng cụ y tế. làm báo cáo sơ kết học kỳ I

Các tin khác