Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:47 02/11/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

2. Triển khai kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015.

3. Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm học 2015-2016

4. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

5. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế.....

6. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 11/2015, làm báo cáo công tác y tế.

Các tin khác