Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:26 17/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

1. Lên kế hoạch và quản lý lao động hằng ngày.

2. Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh.

3. Lên kế hoạch  khám sức định kỳ cho học sinh khối 6 năm học 2016-2017

4. Kiệm toàn ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe trong trường học.

5. Triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh phong.

6. Triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 2.

7. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

8. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

9. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 10/2016, làm báo cáo công tác y tế.

Các tin khác