Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 19:22 06/01/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

2. Lên kế hoạch lao động vệ sinh trường, lớp hằng ngày.

3. Tuyên truyền kiến thức phòng chống các bệnh đường tiêu hóa, bệnh dịch.

4. Lên dự trù mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế học kỳ II.

5. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

6.  Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

7.  Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 01, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

Các tin khác