Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường - Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 19:43 10/05/2018  

Kế hoạch tháng 5 năm 2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

             TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

   

                                 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5

                                           NĂM HỌC 2017 - 2018

 1. Hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học năm học 2017-2018; tiếp tục tổ chức thi học kỳ 2 theo lịch của phòng, cập nhật điểm, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 2, cả năm học, vào học bạ; báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục.
 2. Tham gia coi thi và giám sát thi cuối năm lớp 5 tại các trường tiểu học theo công lệnh của Phòng.
 3. Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 trong nhà trường và tham gia kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp cụm trường.
 4. Lập danh sách cán bộ giáo viên tham gia hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 đề nghị Phòng GD&ĐT quyết định.
 5. Cập nhật dữ liệu học sinh lớp 9 đăng ký vào lớp 10 năm học 2018-2019; tổ chức học tập quy chế xét tốt nghiệp THCS và quy chế tuyển sinh vào lớp 10 cho giáo viên và học sinh lớp 9.
 6. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018.
 7. Tuyển chọn và lập danh sách học sinh tham gia học bồi dưỡng lớp 9 trong hè tại THCS Đặng Dung; họp phụ huynh những học sinh học bồi dưỡng để vận động phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện và động viên học sinh tham gia học tốt.
 8. Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên năm học 2017-2018.
 9. Tổ chức tổng kết tổ, lớp.
 10. Tổ chức đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; đánh giá chuẩn giáo viên THCS, chuẩn hiệu trưởng năm học 2017-2018.
 11. Họp hội đồng thi đua năm học 2017-2018, lập hồ sơ thi đua báo cáo phòng GD&ĐT.
 12. Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo trên cổng thông tin, báo cáo PMIS.
 13. Tổ chức tổng kết phát thưởng năm học 2017-2018.
 14. Phối hợp với công đoàn vận động cán bộ giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện.
 15. Tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính.
 16. Xét thuyên chuyển nội huyện, ngoại huyện.
 17. Họp Hội đồng giáo dục xã