Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nhà trường - Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 21:28 03/04/2017  

Kế hoạch tháng 4 năm 2017

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

   TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

 

                                   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 - NĂM 2017

  I. Kế hoạch trọng tâm:

 Tiếp tục làm tốt công tác duy trì số lượng học sinh.

Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp; chú ý phụ đạo giúp đỡ những học sinh yếu các bộ môn để đạt chỉ tiêu chất lượng kế hoạch đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, cha mẹ học sinh làm tốt công tác huy động và duy trì só lượng.
Thực hiện chương trình tuần 12,13,14, 15 hoàn thành trước ngày 24/4/2017; các môn còn chậm chương trình tổ chức dạy bù đề kịp tiến độ chung.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng học kỳ 2 để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm học 2016-2017; chú trọng công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém các bộ môn có địa chỉ cụ thể, tổ chức ôn tập theo đề cương cho học sinh.
Tham gia thi, coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9.

Tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016 - 2017.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, tăng cường dự giờ thăm lớp; tuyển chọn bài dự thi sáng tạo trên nền tảng CNTT của giáo viên; duyệt và nộp đề thi học kỳ 2 đề xuất; đôn đốc giáo viên đăng tải bài giảng E-learning trên Website.
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động dạy học, thực hiện Quy chế chuyên môn của giáo viên, việc đăng ký và sử dụng thiết bị dạy học.
Tổ chức cho học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng 2 (nếu có) vào lớp 10 năm học 2017-2018.
Tổ chức kiểm tra sự chính xác, hợp lệ, đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ học sinh lớp 9, thông báo cho học sinh và phụ huynh bổ sung kịp thời các thiếu sót.
Tổ chức cho học sinh lớp 8 tham gia thi nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục dạy nghề huyện Quảng Điền.

Giáo viên tham gia coi thi nghề phổ thông.
Tiếp tục dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức đánh giá, xếp loại BDTX năm học 2016-2017 của giáo viên và CBQL.
Tự đánh giá công tác thi đua năm học 2016-2017; đánh giá kết quả thực hiện công tác cải các hành chính của trường.
Tổ chức tập luyện và tham gia hội thi Múa hát sân trường- Dân vũ.

Tham gia Đại hội thể dục thể thao xã Quảng Thành lần thứ V.
Tổ chức xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đợt 1/2017.
Tổ chức kiểm tra học kỳ II các môn không theo lịch kiểm tra tập trung.

II. Điều chỉnh - Bổ sung: