Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 24 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Lý – Hóa - Sinh – Công nghệ

Cập nhật lúc : 20:43 09/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỔ :LÝ- HÓA - SINH - CN                                 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

Quảng Thành, ngày  23 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2018 - 2019

TỔ :LÝ- HÓA - SINH - CN

 

1.  Căn cứ vào báo cáo số ........- UBND ngày....   của UBND huyện Quảng Điền về Báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

2.  Căn cứ vào báo cáo số     /BC về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Trường THCS Đặng Tất.

3.  Dựa vào tình hình thực tế của học sinh, đội ngũ giáo viên của Tổ được biên chế và công việc được giao trong năm học 2018– 2019;

 Tổ Lý - Hóa - Sinh - CN xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ năm học 2018 – 2019 như sau:

A/ Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

­   Được sự quan tâm, giúp đỡ của Chi bộ Đảng, lãnh đạo nhà trường, Công đoàn trường, Hội PHHS trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch.

­   Tổ được biên chế ở năm học này: 09 giáo viên gồm 05 nam và 04 nữ. Trong đó có 07 có trình độ đại học và 02 có trình độ CĐ.

­   Tất cả GV trong tổ được đào tạo chính quy- đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn, nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi kinh nghiệm, có ý thức cầu tiến.

­   Nội bộ tổ đoàn kết nhất trí, luôn quan tâm, giúp đỡ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, có ý thức tổ chức  kỉ luật tốt.

­   Có sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể và các tổ chuyên môn trong nhà trường.

2. Khó khăn:

   - Cơ sở vật chất đầu năm của nhà trường còn thiếu, chưa có phòng bộ môn, trang thiết bị còn hạn chế.

- Một số giáo viên trong tổ còn e ngại, chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

- Chất lượng HS chưa thực sự đồng đều ở trong lớp, giữa các lớp, các khối lớp, một số HS năng lực tư duy còn yếu.

- Đầu tư mũi nhọn còn hạn chế, học sinh giỏi chưa đam mê bộ môn.

- Một số học sinh chưa có ý thức tự học, không coi trọng kết quả học tập.

B/ CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

Mục tiêu 1: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành.

Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng giáo dục.

Mục tiêu 3: Xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

Mục tiêu 4: Thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, giờ giấc lao động

Mục tiêu 5: Thực hiện tốt công tác quản lí Tổ chuyên môn.

 C/  NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I/ Nhiệm vụ 1: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành:

1/ Chỉ tiêu :

­   100% giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, thật sự xứng đáng là “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, được nhân dân tin yêu, học trò kính mến. Toàn tổ phấn đấu quyết tâm không có  giáo viên vi phạm đạo đức, nhân cách nhà giáo, tệ nạn xã hội.

2/ Biện pháp thực hiện:

­   Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

­   Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

­   Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo.

­   Mỗi giáo viên luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, lương tâm trách nhiệm nhà giáo, thực hiện tốt theo các tiêu chí trong Chuẩn giáo viên THCS .

­   Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

II/ Nhiệm vụ 2:  Nâng cao chất lượng giáo dục.

1.Chỉ tiêu:

* Duy trì số lượng:

Các lớp chủ nhiệm(7.4; 8.1; 9.1; 9.2; 9.4) duy trì số lượng đến cuối năm đạt tỉ lệ: > 99,5%.

* Chất lượng giáo dục:

a. Chất lượng 2 mặt giáo dục:

Chỉ tiêu các lớp:

Lớp

Học lực %

Hạnh kiểm %

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

7.4

25,8

35,5

38,7

0

83,8

16,2

0

8.1

11,4

32,3

56,3

0

85,7

14,3

0

9.1

17,6

35,3

47,1

0

73,5

26,5

0

9.2

16,7

33,3

50

0

90

10

0

9.4

25

49

26

0

94

6

0

 Tốt nghiệp THCS đạt 100%. Trong đó: Giỏi, Khá: 55%

b. Chất lượng bộ môn:

Môn

Giỏi%

Khá%

TB%

Yếu%

Kém%

Lý 6

25

47

25

3

0

Lý 7

31,6

45,1

19,5

3,8

0

Lý 8

25

30

40

5

0

Lý 9

23,9

26,1

37,7

12,3

0

Hóa 8         

30

18

44

8

0

Hóa 9

30

18

44

8

0

Sinh 6

36,2

47,7

16,1

0

0

Sinh 7

25,4

26,9

32,8

7,5

0

Sinh 8

10

40

45

5

0

Sinh 9

25

25

50

0

0

CN 6

50

30

18

2

    0   

CN 7

48

32

18

2

0

CN 8

20

67

10

3

0

CN 9

35

45

20

0

0

c. Chất lượng mũi nhọn:

* Phân công giáo viên BD HSG:

Lý 8: T. Quang; Sinh 8: C. Thủy; Hóa 9: C. Tâm; Sinh 9: C. Trang; L ý 9: T. Điệp

*Chỉ tiêu học sinh giỏi:

- Cấp Huyện: 08 giải, trong đó: Lý 04; Hóa 02; Sinh 02

- Cấp Tỉnh:    01 giải

 d. Về công tác kiêm nhiệm:  100% giáo viên được phân công kiêm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

e. Về công tác ngoại khoá – Phong trào- GD hướng nghiệp: 

- 100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động phong trào, ngoại khoá do Trường, Công đoàn, các đoàn thể, địa phương và các cấp tổ chức.

- Khối 8 tham gia  học nghề 100%

- Có 1 sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật; 01 sản phảm dự thi sáng tạo TTN- NĐ.

* Cuộc thi sáng tạo KHKT: GV hướng dẫn- Đinh Hữu Huyền Trang

Tên đề tài: Cao cỏ mực.

* Cuộc thi sáng tạo TTN - NĐ: GV hướng dẫn - Trần Viết Trung

2/ Biện pháp thực hiện:

­   Phát huy vai trò của GVCN, thông qua công tác chủ nhiệm để theo dõi sự chuyên cần của học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những học sinh có tư tưởng bỏ học, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc động viên các em trở lại lớp học.

­   Giáo viên chủ nhiệm phải bám lớp, hiểu rõ đặc điểm tình hình lớp, cần kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, giáo viên bộ môn gia đình, hội phụ huynh để có biện pháp giáo dục học sinh về mọi mặt , có kế hoạch cụ thể trong việc đi thực tế gia đình học sinh.

­   Giáo viên chủ nhiêm phải thật sự yêu thương giúp đỡ học sinh, cần hiểu rõ hoàn cảnh của từng em để kịp thời có những biện pháp hữu hiệu  giúp các em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để lôi cuốn học sinh tham gia làm cho các em càng yêu trường mến lớp.

­   Tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp dạy -  học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, nhằm giúp các em tự khám phá, lĩnh hội và chiếm lĩnh kiến thức. Khơi dậy ý thức tự học, tự rèn trong h/s, tránh lối đọc chép, tăng cường thực hành luyện tập, rèn kĩ năng; khắc phục lối học vẹt, học tủ.

­   Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học.

­   Đẩy mạnh công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng đại trà đồng thời gặt hái được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

­   Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có, cải tiến và làm thêm những dụng cụ khác để phục vụ tốt tiết dạy.

­   Căn cứ vào nội dung, địa chỉ tích hợp các nội dung đã được nêu trong tài liệu của Bộ GD-ĐT và tập huấn triển khai của Sở - Phòng GD-ĐT, thực hiện tốt việc lồng ghép giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu, kỹ năng sống vào các bài giảng; tích hợp các nội dung trong từng bài học 1 cách tự nhiên, hợp lí,  tránh gây áp lực choHS.

­    Giáo viên cần phải gắn kết việc dạy chữ với việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, định hướng cho HS về thị hiếu thẩm mĩ, cách ứng xử có văn hóa các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường. 

­   Luôn tích lũy kiến thức để có tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cá nhân và phục vụ tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Vận dụng thực tế các kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào giảng dạy.

­   Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, nắm vững đặc điểm tâm sinh lí của từng học sinh, nắm vững cấu trúc chương trình, sử dụng phương pháp dạy học  phù hợp với đặc trưng của từng phân môn, môn học.Tiếp tục áp dụng phương pháp "BTNB" các môn Lý -  Hóa - Sinh và các phương pháp dạy học tích cực khác.

­   Phối kết hợp với BGH nhà trường trong việc kiểm tra, thanh tra định kì và thanh tra đột xuất các thành viên trong tổ một cách thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy.

­  Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

­  Tổ, GV hướng dẫn lập kế hoạch, dự trù kinh phí, chọn học sinh để thực hiện các đề tài có chất lượng tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT, cuộc thi sáng tạo TTN - NĐ.

III/ Nhiệm vụ 3:  Xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .

1.  Chỉ tiêu :

- Dự giờ 18 tiết/GV; Tổ trưởng, tổ phó 4 tiết/1GV

- Thao giảng: Có ứng dụng công nghệ thông tin 2 tiết/GV

- Dạy có UDCNTT:> 6 tiết/GV

- Sử dụng ĐDDH:> 90%

- Chuyên đề tổ: 1CĐ/HK

Học kỳ I: Chuyên đề: Tham quan thiên nhiên cho học sinh khối 6

Thời gian: Tháng 11

GV phụ trách: Nhóm GV Sinh học

Học kỳ II: Chuyên đề: Đố vui để học khối 9

Thời gian : Tháng 3

GV phụ trách:Trần Đức Quang

- Dạy học bằng PP BTNB mỗi nhóm bộ môn: 2 tiết/GV/năm

- GV dạy giỏi cấp trường: 02 GV

 + Thầy: Trần Viết Trung - Môn Vật lý

 + Cô:    Đinh Hữu Huyền Trang- Môn Sinh học

- Xây dựng chương tình bộ môn; Dạy học theo chủ đề các môn Vật lý; Hóa học; Sinh học từ 3 tiết đến 5 tiết cụ thể như sau:

HKI: Môn Vật lý; Sinh học

HKII: Môn Hóa học

- 100% GV hoàn thành chương trình BDTX đạt loại khá trở lên.

    - 100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ,cụm.

     -100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ .

      2. Biện pháp thực hiện:

­   Tăng cường công tác dự giờ, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cụm để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

­   Xây dựng kế hoạch dạy học bằng PP BTNB các môn Lý - Hóa - Sinh ngay từ đầu học, triển khai và dự giờ rút kinh nghiệm.

­   Xây dựng kế hoạch BDTX năm học cá nhân, tổ để tổ chức thực hiện theo kế hoạch, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

­   Động viên giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

­   Khuyến khích phong trào tự học tự bồi dưỡng thông qua đồng nghiệp, tài liệu, mạng internet.

IV/ Nhiệm vụ 4:   Thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, giờ giấc lao động

1. Chỉ tiêu:

­   Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung trên cở sở chương trình bộ môn đã xây dựng.

­   Việc thực hiện nề nếp, Quy chế chuyên môn, Quy chế cơ quan: 100% giáo viên trong tổ đăng ký thực hiện tốt các nội dung trên.

­   100% GV cập nhật đầy đủ và kịp thời các thông tin trên cổng TTĐT của Sở.

­    100% GV thực hiện đầy đủ hồ sơ GV theo quy định

­   100% GV trong tổ đăng ký thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc soạn, giảng, chấm, trả, lấy điểm, đánh giá xếp loại các mặt giáo dục học lực, hạnh kiểm của học sinh.

­   Đảm bảo đủ ngày công, giờ công theo quy định.

2. Biện pháp thực hiện:

­   Mỗi GV chủ động xây dựng chương trình bộ môn ngay từ đầu năm học dưới sự chỉ đạo của chuyên môn và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

­   Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn, giảng dạy đúng kế hoạch, theo phân phối chương trình.

­   Việc cập nhật lịch báo giảng phải kịp thời, cập nhật sử dụng TBDH bộ môn đầy đủ.

­   Việc soạn, giảng, ra đề kiểm tra phải đảm bảo trọng tâm kiến thức, đáp ứng với các đối tượng học sinh theo “Ma trận đề” đã thiết lập với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Chấm, trả bài kiểm tra khách quan, công tâm, nhận xét các sai sót trong từng bài kiểm tra một cách cụ thể, có trách nhiệm.

­   Lên lớp, vào lớp đúng giờ, có đủ giáo án trước khi lên lớp.

­   Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành, của nhà trường và của tổ chuyên môn .

­   Thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Lập kế hoạch dạy học, đánh giá giờ dạy theo CV 2575 của Sở GD & ĐT, làm đúng, đủ các loại hồ sơ cá nhân và hồ sơ học sinh theo quy định

V/ Nhiệm vụ 5:   Thực hiện tốt công tác quản lí Tổ chuyên môn.

  1. 1.     Chỉ tiêu:

- Kiểm tra toàn diện :03GV

- Kiểm tra chuyên đề : 100% GV

- Tổ dự giờ: 02 tiết /GV

- Sinh hoạt chuyên môn tổ 2 lần/tháng

- Kiểm tra thực hiện chương trình 1 lần/tháng

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách 1 lần/tháng

2. Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn .

­  Đầu năm, tổ lập sổ kế hoạch, lên kế hoạch từng tuần, tháng, học kì và cả năm học để chỉ đạo chuyên môn. Hằng tháng sinh hoạt định kì để đánh giá sơ kết rút  kinh nghiệm.

­  Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, lao động trong toàn tổ

­  Tổ chức đăng kí thi đua cho giáo viên, các lớp chủ nhiệm trong tổ ngay từ đầu năm.

­  Cuối mỗi học kì, cuối năm tổ chức họp Tổ chuyên môn để sơ kết, tổng kết và bình xét, xếp loại thi đua cho các thành viên trong tổ.

D. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ

Thời gian

GV THỰC HIỆN

Tháng 9/2018;01/2019

 C. Trang

T. Thọ

Tháng 10/2018;02/2019

C. Thủy

  T. Quang

Tháng 11/2018;3/2019

C. Hà

 T.Trung

T. Điệp

Tháng 12/2018;04/2019

T. Đạo

C. Tâm

E/ ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA:

I.Lớp:

Lớp

Danh hiệu thi đua

GVCN

9.1

Tiên tiến

C. THỦY

9.2

Tiên tiến

T. TRUNG

9.4

Tiên tiến

T. ĐIỆP

8.1

Tiên tiến

C. TRANG

7.4

Tiên tiến

C. HÀ

II. Cá nhân:

TT

Họ và tên

DHTĐ

Tên đề tài SKKN

1

 

Trần Đức Quang

 

LĐTT

 

2

 

Nguyễn Thị Tố Tâm

 

CSTĐCS

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp.

3

 

Trần Viết Trung

 

CSTĐCS

Một vài giải pháp giải bài tập vật lí 9 phần điện học.

4

 

Hồ Đăng Hải Điệp

 

CSTĐCS

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập phần Quang học cho học sinh trong môn vật lí lớp 7.

5

 

Trần Đạo

 

LĐTT

 

6

 

Đinh Hữu Huyền Trang

 

LĐTT

 

7

 

Ngô Thị Thủy

 

CSTĐCS

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học 7.

8

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

LĐTT

 

9

 

Phan Văn Thọ

 

LĐTT

 

III. Tổ: Tổ tiên tiến xuất sắc.

F/ ĐỀ XUẤT CỦA TỔ:

- Nhà trường cần sớm bố trí phòng học bộ môn để nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Môn Hóa học: Mua tủ đựng hóa chất chất, ống nghiệm có nhánh, nút cao su đậy ống nghiệm, muỗng đốt, bình đốt. Thanh lí các hộp phân bón.

- Môn Vật Lý: Nhiệt kế, bộ dây điện thí nghiệm thực hành, bóng đèn pin.

- Môn  Sinh học: 04 kính hiển vi.

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                Người lập kế hoạch

                                                                                                Tổ trưởng

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                            Trần Đức Quang