Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 16:15 19/08/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT                                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ/BGD-ĐT ngày 02/01/2003, thông tư số 11185 /GDTH ngày  17/12/2004 về việc hướng dẫn  thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường học  

Căn cứ vào công văn số 291/HDTV-THCS về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2017 - 2018.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tiễn của Nhà trường.

Thư viện trường THCS Đặng Tất là bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây dựng thói quen tự học tự nghiên cứu của học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị  và xây dựng nếp sống văn hoá mới cho các thành viên của Nhà trường.

Thư viện trường THCS Đặng Tất đã xây dựng kế hoạch với những nội dung sau:

 

I ĐĂC ĐIỂM TÌNH HÌNH.       

1. Kho sách thư viện:  

 Tổng số sách các loại  với giá trị: 179.506.600 đ 

   - Sách giáo khoa: 1883 bản 

   - Sách nghiệp vụ của giáo viên : 1361 bản

   - Sách tham khảo : 3254 bản

   - Sách pháp luật : 99 bản

   - Truyện ; 848 bản

   - Các loại báo, tạp chí.

2. Bạn đọc:

-          Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:       + Quản lý: 02

                                                                   + Nhân viên : 05

                                                                   + GV đứng lớp: 35

- Học sinh:        Tổng số hoc sinh: 520 em

                  Số lớp: 15 lớp.        

            Để xây dựng kế hoạch công tác thư viện trường THCS Đặng Tất thấy rõ được thuận lợi và khó khăn cơ bản để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt, đạt kết quả cao.          

 II- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

            a. Thuận lợi

- Được lãnh đạo nhà trường quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để Thư viện phát huy vai trò.

- Thư viện đã đảm bảo tốt những nhu cầu thiết yếu đặt ra như cao ráo, thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn nghế làm việc, giá tủ, bảng nội quy, bảng hướng dẫn tra cứu tủ mục lục, máy tính, máy in.

- Từng loại sách được bố trí, sắp xếp một cách khoa học dễ sử dụng.

- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ- khoẻ nhiệt tình, luôn có ý thức trong thi đua, trong học tập, giảng dạy và hướng cầu tiến trong công tác, luôn tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Giáo viên và học sinh luôn tích cực tham gia xây dựng thư viện.

- Nhu cầu đọc sách,báo của học sinh tương đối cao.

- 100% em có sách giáo khoa để học tập. Bằng hình thức tự mua.

- Phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến việc học tập của con em.

             - Đã có cán bộ thư viện được đào tạo về chuyên ngành

 - Công tác chỉ đạo của BGH sát sao và có kế hoạch ngay từ đầu năm học.

b. Khó khăn :

Trên cơ sở những thuận lợi trên, công tác thư viện trường THCS Đặng Tất cũng gặp những khó khăn, thách thức sau:

-          Thư viên chưa có phòng đọc cho giáo viên nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tự học, tự nghiên cứu tại thư viện cho giáo viên .

-          Diện tích Thư viện chưa đúng chuẩn quy định nên việc xây dựng thư viện Tiên tiến  cũng khó khăn.

-           Chủng loại sách ở thư viện còn nghèo nàn, số lượng sách tham khảo theo đúng chuẩn còn ít, đa số là sách cũ không đáp ứng được chương trình đào tạo ngày nay.

            - Tài liệu tham khảo của các môn học. Sách mở rộng kiến thức nâng cao trình độ. Sách phục vụ cho các nhu cầu về mở rộng, nâng cao kiến thức chung : chưa phong phú.

- Sách bồi dưỡng và nâng cao  nghiệp vụ cho giáo viên còn hạn chế.

       - Các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo từng chu kỳ: tương đối ổn định.              

-          Tủ sách kim đồng chưa nhiều

-          Tủ sách pháp luật còn hạn chế .

    -     Bạn đọc chưa có thói quen sử dụng thư viện, đặc biệt là học sinh lớp 6.

-          Học sinh chưa biết cách tìm kiếm thông tin, kiến thức để đáp ứng cho bài học của mình.

-          Kinh phí nhà trường dành cho mua sách chưa đáng kể, không thu kinh phí từ học sinh đóng góp, trong khi đó giá thành sách ngày càng cao số đầu sách mua không được nhiều.

 

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THEO CÁC CHUẨN THƯ VIỆN.

1/ Tăng cường sách, báo, tạp chí.

- Có kế hoạch đặt sách hàng năm, đủ, kịp thời, trên cơ sở kiểm kê cuối năm.

- Sách giáo khoa:

+ Mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa.

+ Có tủ sách giáo khoa, tủ sách tham khảo nghiệp vụ , tủ sách pháp luật.

+ Củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung, tiết kiệm kinh phí để mua bổ sung làm phong phú số lượng sách. Tổ chức bảo quản, thanh lý sách không còn giá trị sử dụng.

+ Thực hiện tốt 2 phương thức phát hành sách giáo khoa trong trường học. Cho mượn, Đảm bảo 100% học sinh, giáo viên có đủ sách.

- Sách nghiệp vụ:

+ Phải đủ cho mỗi GV có 01 bản và 03 bản lưu trong thư viện, mua bổ sung thường xuyên để đáp ứng đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

- Sách tham khảo:

+ Các sách công cụ, tra cứu: Từ điển, tác phẩm kinh điển - mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.

+ Sách tham khảo các môn học - mỗi tên sách có tối thiểu từ 4- 5 bản trở lên.

+ Sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ của các môn học - mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.

+ Sách phục vụ các nhu cầu về mở rộng nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi - mỗi tên sách có từ 4-5 bản trở lên

và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

2/ Cơ sở vật chất Thư viện:

Đẩy mạnh tham mưu với BGH nhà trường xây dựng CSVC thư viện theo QĐ 01/ BGD - ĐT có đủ phòng đọc, kho chứa, tủ giá và các phương tiện khác để phục vụ bạn đọc như:

- Như  diện tích  phòng thư viện tối thiểu là 48 m2, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Thư viện đạt chuẩn Quốc gia phải có phòng đọc cho GV và học sinh tối thiểu 20 chỗ ngồi, có nơi làm việc của cán bộ Thư viện...

- Trang thiết bị chuyên dung:

+ Có giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để đựng sách, báo, tạp chí,  băng đĩa giáo khoa.

+ Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc.

+ Trang bị máy vi tính tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, sách, báo, tài liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc.

- Thư viện nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của Thư viện như: Các loại sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ mượn sách của GV, học sinh, sổ lưu giữ các biên bản hóa đơn nhập sách.

- Có tủ mục lục, bảng để giới thiệu sách mới với bạn đọc.

3/ Hoạt động nghiệp vụ và tổ chức, quản lý của thư viện:

Cán bộ thủ thư phải nắm số SGK cũng như tình hình bảo quản sử dụng trong học sinh. Nắm nhu cầu đọc sách của GV để mua bổ sung, phát huy tác dụng của sách hiện có bằng việc tuyên truyền, giới thiệu sách.

Các loại sách trong thư viện phải được phân loại, đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện.

Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn GV, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện.

Phấn đấu 100% GV và 90% HS trở lên thường xuyên sử dụng sách báo của Thư viện.

Tổ chức kiểm tra sách giáo khoa của học sinh để nâng cao ý thức bảo quản sách.

Duy trì tốt các buổi đọc sách trong giờ ra chơi. Phải tổ chức việc đọc sách, mượn sách, quy định thời gian mượn đối với từng loại sách, không để GV giữ sách của thư viện ảnh hưởng đến việc sử dụng sách của bạn đọc.

Có kế hoạch tuyên truyền và phát huy việc sử dụng sách theo chuyên đề: Sách truyện thiếu nhi, sách pháp luật, sách Bác Hồ ... tùy theo chủ điểm hoạt động mà phát động việc đọc sách theo chuyên đề.

Tổ chức quản lý: BGH chỉ đạo trực tiếp về công tác thư viện, tổ chức kiểm tra và chỉ đạo hoạt động thư viện sát sao theo kế hoạch. Hàng kỳ, hàng năm đều kiểm kê tài sản của thư viện. Xây dựng thư viện đạt tiên tiến theo nội dung QĐ 01/2003/QD - BGD – ĐT. Còn trước mắt năm 2018 – 2019 thư viện bổ sung vốn tài liệu  cho đầy đủ theo tiêu chuẩn sách và tài liệu. Thư viện dần từng bước được cải tiến, khoa học và nâng cao nhằm tăng cường phục vụ  bạn đọc ngày càng tốt hơn.

 

* Công tác bạn đọc:

* Về số lượng bạn đọc sử dụng tài liệu của thư viện.

Số bạn đọc là CB, GV, NV

Khối

Số bạn đọc học sinh

Ghi chú

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

 

100

6

103

77,18%

TSHS: 130

 

 

7

95

64,23%

TSHS: 130

 

 

8

78

52,41%

TSHS: 141

 

 

9

62

43,79%

TSHS: 135

 

 

Cộng

 

82.6

TSHS toàn trường 536

-         Phát động phong trào mượn  sách tham khảo, thường xuyên giới thiệu sách mới đến bạn đọc.

-         Thư viện mở cửa 5 ngày trong tuần.

* Hoạt động thư viện:

-         Thư viện thành lập tổ cộng tác viên thư viện trong giáo viên, học sinh để nhằm cho hoạt động được tốt hơn và phát triển phong trào đọc sách báo tài liệu trong nhà trường.

Tóm lại,  Công tác thư viện được nhà trường chú trọng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tham khảo tài liệu của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ  của năm học.

IV. Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020.

1. Phương hướng:

-         Duy trì tủ sách giáo khoa dùng chung.

-         Tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa. Nhất là học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, chăm học.

- Tuyên truyền cho học sinh nhận thức được vai trò đọc sách, giá trị của sách đối với việc học tập.

-         Thường xuyên bổ sung sách nghiệp vụ, sách tham khảo mới cho thư viện, chỉ tiêu sách giáo viên đạt 100%, sách tham khảo đạt bình quân 4-5 quyển/học sinh.

-         Tiếp tục trang bị và bổ sung sách cho tủ sách pháp luật, tủ sách Bác Hồ trong nhà trường.

-         Tăng cường việc phục vụ công tác bạn đọc và công tác bảo quản tài liệu.

-         Thường xuyên giới thiệu sách đến bạn đọc và biên soạn các thư mục giới thiệu sách.

-        Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ, tổ chức kiểm kê thư viện, thanh lý sách, báo cũ lạc hậu theo đúng quy định.

2. Công tác mượn sách của giáo viên.

-  Mọi cán bộ,  giáo viên trong trường đều được mượn sách, báo và tài liệu để đọc tại chỗ hoặc đưa về nhà để nghiên cứu và học tập.

-  Cán bộ, giáo viên mượn và trả sách theo đúng quy định (Đối với sách giáo khoa phải mượn đầu kì, đầu năm học và trả khi kết thúc học kì, trước khi về nghỉ hè).

-  Khi mượn sách phải bảo quản, giữ gìn sách cẩn thận. Nếu làm hư hỏng thất lạc phải bồi thường tiền cho Thư viện với giá, hoặc gấp đôi giá Thư viện mua vào.

3. Công tác khác.

Có lập trường tư tưởng vững vàng. Phấn đấu và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Bản thân luôn lắng nghe, tiếp thu kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành các công việc mà trường đã giao cho. Có ý thức tự học và sáng tạo trong công tác chuyên môn.

- Về công tác kiêm nhiệm làm thủ quỹ của trường thì luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao kịp thời, số liệu thu thực tế khớp với tổng số học sinh trong trường.

V. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC: 2019 - 2020.

Tháng, năm

Nội dung công việc

Ghi chú

08

2019

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng.

 

Vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lí.

Lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu, các trang thiết bị khác.

Chuẩn bị hồ sơ thư viện về thẩm định lại thư viện chuẩn

Nhận và phát các loại hồ sơ cho giáo viên đầu năm học

Học chính trị hè 2019 - 2020

Chuẩn bị các vật dụng để khai giảng năm học mới 

Tham gia hội nghị phụ huynh đầu năm học

Thống kê học sinh thiếu sách đầu năm

Cập nhật giáo viên và học sinh mượn sách trên cổng thông tin

09

        2019

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng.

 

Phối hợp kết hợp với BGH kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK để học tập bằng nhiều biện pháp:

 

       -         Hướng dẫn học sinh mua;

 

       -         Dùng lại SGK cũ hoặc thuê, mượn sách của thư viện;

 

 

 

Thông báo lịch làm việc của thư viện.

 

Phát động phong trào đọc sách toàn trường (phối hợp với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học)

 

 Cập nhật giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin

 

10

            2019

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng.

 

Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo Danh mục sách tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định. Tham gia điều tra khảo sát tình hình sử dụng sách giáo dục đầu năm học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng chương trình giới thiệu sách về chủ đề Nhà giáo ViệtNamnhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo ViệtNam20/11.

 

Phối hợp với BGH chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phong trào đọc sách của giáo viên, học sinh.

 

Thực hiện xử lí kĩ thuật sách, báo, tài liệu

 

Sắp xếp các tủ sách và vệ sinh tủ

 

 Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

11

2019

 

 

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng

 

Tiếp tục bổ sung và xử lí kĩ thuật tài liệu mới.

 

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ chọn lọc.

 

Phối hợp với Công ty CP Sách TBGD bổ sung sách, giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, sách bài tập, sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra học kì I.

 

 Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

 

 

 

12

2019

 

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng

 

Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ Học kì II; tổ chức cho học sinh mượn SGK trong thư viện; đồng thời hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại sách cũ

Tiếp tục bổ sung sách, báo tài liệu cho thư viện (chú ý SGK phục vụ học kì II, các STK mới và sách Giáo dục đạo đức) và tổ chức xử lí kĩ thuật.

 

Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách cùng với việc sơ kếtHọckìI.Báo cáo kết quả hoạt động của TVTH phục vụ Học kì I

 

Tiến hành kiểm kê cuối năm,Chuẩn bị các loại giấy để thi học kỳ I.

 

 Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

 

01

2020

 

 

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng

 

Kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách.

Tham mưu BGH chỉ đạo giáo viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và đơn vị cung ứng sách tiếp tục phát hành SGK đồng thời với việc cho mượn SGK và STK bổ trợ, các sách bài tập, vở học sinh phục vụ Học kì II.

 

Tiếp tục xử lí kĩ thuật tài liệu (hướng dẫn, phối hợp với cộng tác viên thực hiện)

 

Hoàn thiện các thư mục phục vụ giảng dạy và học tập Học kì II

 

 

02

2020

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng.

 

Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề.

Bổ sung và xử lí kĩ thuật tài liệu mới.

 

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách.

 

03

2020

 

 

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng.

 

Tổ chức giới thiệu, điểm sách về chủ đề Phụ nữ, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra công nhận TVTH theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

 

 

 

04

2020

 

 

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận TVTH theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

 

Tiếp tục bổ sung và xử lí kĩ thuật tài liệu mới.

 

Giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng STK phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

 

Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học mới

 

Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách nhân kỉ niệm ngày Giải phòng hoàn toàn miềnNam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

 

 

05

2020

 

Trưng bày, giới thiệu, điểm sách về Bác Hồ nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

 

Thu hồi sách cho mượn, xử lí kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.

 

Chuẩn bị các loại giấy để thi học kỳ II.Tổ chức hoạt động quyên góp SGK cũ, tặng SGK cho học sinh.

 

Tổng kết công tác Thư viện phục vụ năm học. (cùng với tổng kết năm học của trường). Báo cáo kết quả hoạt động của TVTH phục vụ năm học.

 

* Tham gia sinh hoạt định kì cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện trường học

(nếu có)

 

KẾT THÚC NĂM HỌC/ NGHỈ HÈ

 

6, 7

2020

 

Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (Chú ý: Vệ sinh, quản lí chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối …)

 

Tham gia chương trình tăng SGK cho con thương binh, liệt sĩ

 

08

2020

Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2020 – 2021

 

Tổ chức quyên góp SGK cũ để tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

Củng cố và bổ sung SGK mới cho tủ SGK dùng chung, đồng thời tổ chức cho học sinh, giáo viên thuê, mượn SGK.

 

Tổ chức giới thiệu  và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới.

 
 

Tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè (nếu có)

 

VI.  KẾT LUẬN:

            Công tác thư viện hoạt động tốt là được nhà trường chú trọng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhằm phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tham khảo tài liệu của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn sẽ góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

            Trên đây là quy trình hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020 đề nghị BGH xem xét, chỉ đạo thêm để kế hoạch được hoàn thiện.

             

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                        THƯ VIỆN

  

 

 

              Phan Đình Quốc Nghĩa                                                                                                                       Trịnh Thị Ngọc Anh