Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 16:11 25/08/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ NĂM HỌC 2015- 2016

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

                                                                                                                     

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015 – 2016

 - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. 

  - Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có trong nhà trường góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2015 - 2016;   Trường THCS  Đặng Tất đề ra kế hoạch sử dụng, bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2014 – 2015 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Bảo quản và sử dụng có hiệu quả thiết bị ĐDDH sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hiệu quả đào tạo, là phương tiện quan trọng giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy , học sinh nâng cao chất lượng học tập.

- Khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả thiết bị ĐDDH sẳn có kết hợp việc phát động làm thêm đồ dùng , mua sắm trang bị thêm thiết bị đồ dùng còn thiếu, bảo quản tu sửa nhỏ thiết bị đồ dùng sẽ giúp nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học, tiết kiệm kinh phí nhà trường và ngân sách nhà nước.

II. TÌNH HÌNH CHUNG:

Những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi :

- Lãnh  đạo  luôn kiểm tra và chỉ đạo sát sao công tác sử dụng thiết bị .

- Giáo viên và học sinh có ý thức giữ gìn bảo vệ thiết bị.

b. Khó khăn :

- Một số thiếu bị dạy hoc nhiều năm có tình trạng xuống cấp nên chưa đáp ứng cho GV và HS thực hành được tốt.

IIIBIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1Tổ chức:

- Tiến hành kiểm kê thiết bị, có kế hoạch mua sắm phục vụ tốt cho việc dạy và học trong năm học mới.

- Lên lịch hoạt động thiết bị.

2. Phương hướng hoạt động:

- Năm học 2015-2016  bộ phận  thiết bị đặt ra các chỉ tiêu:

-          100% giáo viên được sử dụng thiết bị phục vụ giảng dạy học  

-          Bảo quản tốt thiết bị cũ, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả thiết bị mới cấp bổ xung.

-          Xin bổ sung thêm các thiết bị đã sử dụng hết hoặc đã quá cũ nát.

-          Nâng cao chất lượng hoạt động thiết bị góp phần nâng cao thành tích gảng dạy và học tập của nhà trường.

-          Tích  cực khai thác các thiết bị đồ dùng dạy học sẵn có trong  phòng thiết bị

-          Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng dạy học

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

Tháng

 

Nội dung cụng việc

 

Kết quả

thực hiện

8/2015

- Sắp xếp, vệ sinh lại các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy dễ thấy khi sử dụng.

- Cho  giáo viên mượn  thiết bị dạy học kịp thời để đủ trang thiết bị dạy học bước vào năm học mới

- Hoàn thiện các loại sổ  sách quản lý thiết bị.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Kiểm tra hệ thống điện và máy vi tính các phòng học, phòng chức năng để báo cáo BGH có kế hoạch sủa chữa, bảo trì kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ văn phòng.

- Tham mưu cho BGH để xây dựng nội quy phòng bộ môn, phòng thiết bị.

 

 

 

9/2015

 

- Lên kế hoach mua sắm  thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

- Nhắc nhở giáo viên mượn trả đồ dùng thiết bị đúng lịch. 

- Phối hợp với các thành viên trong tổ văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất cho lễ khai giảng năm học mới : 2015- 2016.

- Lập danh mục thiết bị dạy học hiện thông báo đến giáo viên toàn trường để xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH cả năm.

- Làm vệ sinh TBDH định kỳ.

- Kiểm tra phòng máy để bảo trì, sửa chữa, hạn chế hu hỏng máy móc.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

 

10/2015

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học

- Cập nhật dữ liệu về tình hình đăng ký sử dụng TBDH Web site của trường để báo cáo BGH.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

-Tăng cường kiểm tra phòng tiin học và các phòng bộ môn.

-  Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

 

11/2015

- Phát huy tốt các loại đồ dùng hiện có  trong phòng thiết bị

 - Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học

- Tăng cường kiểm tra phòng tin học và các phòng bộ môn.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

 

12/2015

- Tiến hành sắp sếp bảo quản, phân loại kiểm kêTBDH học kỳ 1, lập báo cáo kiểm kê và tờ trình xin thanh lý TBDH hư hỏng.

- Thiết bị chuẩn bị  báo cáo tình hình mượn và sử dụng trong học kỳ 1 cho ban giám hiệu nhà trường

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

01/2016

- Bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học mới nếu có

- Cho GV mượn trả đồ dùng dạy học

- Làm vệ sinh TBDH định kỳ.

- Kiểm tra phòng máy để bảo trì, sửa chữa, hạn chế hư hỏng máy móc.

 -Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

02/2016

- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh  

- Nhắc nhở học sinh, giáo viên bảo quản trang thiết bị khi thực hành.

- Tăng cường kiểm tra phòng tin học để tổ chức thi IOE cấp trường, cấp huyện

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

 

03/2016

- Làm vệ sinh, sắp xếp TBDH định kỳ gọn gàng hợp lý

- Nhắc nhở học sinh bảo quản trang thiết bị khi thực hành.

- Phối hợp với các thành viên trong tổ văn phòng và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức (8/3, 26/3)

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Kiểm tra phòng máy để bảo trì, sửa chữa, hạn chế hư hỏng máy móc

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

04/2016

- Cập nhật dữ liệu về tình hình đăng ký sử dụng TBDH Web site của trường để báo cáo BGH.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH đầy đủ.

- Kiểm tra phòng máy để bảo trì, sửa chữa, hạn chế hư hỏng máy móc

- Sắp xếp, vệ sinh lại các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy

- Tổng hợp GV mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng

 

05/2016

- Tổng hợp GV sử dụng đồ dùng dạy học trong cả năm học.

- Thu hồi, kiểm kê TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản,

 bảo dưỡng đúng quy định.

-  Tiến hành sắp sếp bảo quản, phân loại kiểm kêTBDH học kỳ 1, lập báo cáo kiểm kê và tờ trình xin thanh lý TBDH hư hỏng. để BGH , thanh tra kiểm tra.

- Tập hợp số lượng sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV báo cáo BGH để đánh giá giáo viên cuối năm học

- Tổ chức kiểm kê, thanh lý TB theo kế hoạch của trường

- Lên kế hoạch mua sắm, sữa chữa bổ xung, thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.

- Kiểm tra phòng máy và các phòng  bộ môn để công ty tri thức trẻ bảo trì cuối năm học và tiến hành niêm phong  máy móc.

- Kết  thúc năm học: Kiểm kê, niêm phong tất cả các loại thiết bị  còn lại,

 

Tháng 6 + tháng 7

 

 

- Sắp xếp lại trang thiết bị trong thời gian nghỉ hè,  kiểm tra thường xuyên chống mối mọt, ẩm ướt, chống cháy...

 

 

                   

 

DUYỆT CỦA  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Quảng Thành, ngày 25 tháng 8 năm 2015

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH

 

 

Phan Gia Huy