Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phan Gia Huy

Cập nhật lúc : 16:37 28/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014
QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN THIẾT BỊ NĂM HỌC: 2013- 2014

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp- Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN THIẾT BỊ

NĂM HỌC 2013-

 

 

TT

Tháng

Nội dung cụ thể

Điều chỉnh bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

T8/2013

- Vệ sinh, kiểm tra phòng thiết bị, phòng tin học và các  phòng TH  bộ môn.

- Kiểm tra, thống kê máy vi tính toàn trường đầu năm báo cáo cho BGH nhà trường kịp thời để có kế hoạch sửa chửa, bảo trì.

-  Kiểm kê , sắp xếp thiết bị dạy học hợp lý theo bộ môn, theo khối lớp

- Tham gia học chính trị tại Phòng giáo dục.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thiết bị và cho giáo viên mượn sử dụng

 -  Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

T9/2013

- Vệ sinh, kiểm tra phòng thiết bị,  chuẩn bị cho năm học mới.

- Phối hớp với các thành viên trong tổ văn phòng chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới: 2013- 2014

- Lập danh mục đồ dùng thiết bị dạy học hiện có.

- Lập nhật ký sử dụng các phồng bộ môn.

- Cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học đầu năm.

- Phát phiếu báo sử dụng TBDH, theo dõi, ghi chép tình hình mượn thiết bị của giáo viên.

- Phối hợp với BGH, kế toán tiến hành nghiệm thu phòng tin học.

- Tham dự  đại hội , hội nghị  trong nhà trường.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 9.

 

3

T10/2011

- Cho giáo viên mượn đồ dùng hàng tuần phục vụ cho tiết học.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết dạy thực nghiệm theo yêu cầu của giáo viên bộ môn.

- Bảo quản, lau chùi tranh ảnh, trang thiết bị.

- Phát và thu nhận phiếu mượn sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên trong tháng vào sổ mượn, sổ theo dõi, và báo cáo về cho BGH.

- Tiếp nhận thiết bị mua bổ sung, vào sổ tài sản TBDH kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra phòng tin học báo cáo BGH.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

T11/2011

- Làm vệ sinh sắp xếp TBDH  phòng thiết bị, các phòng bộ môn hợp lý.

- Phát động phong trào tự làm TBDH đến giáo viên và học sinh toàn trường hướng đến chào mừng ngày 20/11.

- Thu hồi TBDH tự làm của GV nộp nhận về cất giữ và bảo quản để đưa ra sử dụng trong thời gian tới.

- Phát, thu phiếu báo sử dụng TBDH, theo dõi, ghi chép tình hình mượn thiết bị của giáo viên

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết dạy thực hành của giáo viên.

- Cho giáo viên mượn đồ dùng hàng tuần.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 11.

-

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

T12/2011

- Làm vệ sinh sắp xếp TBDH  phòng thiết bị, các phòng bộ môn hợp lý.

- Phát, thu nhận  phiếu báo sử dụng TBDH, theo dõi, ghi chép tình hình mượn thiết bị của giáo viên

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết dạy thực hành của giáo viên.

- Cho giáo viên mượn đồ dùng hàng tuần.

- Phân phối bổ sung TBDH mới(nếu có).

- Sửa chữa lại một số đồ dùng bị hư hỏng nhẹ để sử dụng.

- Kiểm tra phòng tin học định kỳ báo cáo BGH.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH kịp thời.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 12.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

T01/2012

- Sơ kết quá trình hoạt động của phòng thiết bị trong học kì I. Và chuẩn bị cho các hoạt động mới trong học kì II.

- Làm công tác kiểm kê TBDH định kỳ.

- Lập hồ sơ thanh lý những thiết bị hư hỏng sau khi kiểm kê trình BGH .

- Tổng hợp phiếu mượn của giáo viên hoàn tất hồ sơ học kì I.

- Vệ sinh , sắp xếp phòng sạch sẽ có khoa học.

- Phối hợp với các thành viên trong tổ văn phòng chuẩn bị thi học kỳ I. Năm học 2013- 2014.

- Kiểm tra phòng tin học định kỳ.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

T2/2012

- Phát và thu  nhận phiếu mượn đồ dùng của giáo viên để báo cáo về cho BGH.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết dạy thực hành của giáo viên.

- Cho giáo viên mượn đồ dùng hàng tuần

- Giới thiệu danh mục thiết bị dạy học mua bổ sung (

nếu có).

- Tham mưu với BGH nhà trường kế hoạch mua bổ sung thiết bị dạy học.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

T3/2012

- Phát động phong trào làm đồ dùng giữa các tổ chuyên môn chào mừng ngay 8-3 và 26-3.

- Thu nhận phiếu mượn sử dụng TBDH của các giáo viên trong tuần, trong tháng để báo cáo cho BGH nắm rõ tình hình sử dụng của từng giáo viên, để chỉ đạo trong thời gian tới.

- Thu hồi thiết bị dạy học của các tổ chuyên môn nộp nhận về cất giữ, bảo quản cho năm học sau.

- Cập nhật hồ sơ quản lý thiết bị dạy học trình BGH kiểm tra.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 3

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

T4/2012

- Sắp xếp lại TB.

- Báo cáo tình hình sử dụng TBDH về cho BGH, các tổ chuyên môn  biết để xây dựng thành một nội dung trong các cuộc họp.

- Thu nhận phiếu mượn đồ dùng để vào sổ theo dõi, và sổ mượn cho các giáo viên.

- Tập hợp danh sách ghi sổ sử dụng TBDH, tình hình sử dụng TBDH hàng tháng của GV.

- Tham mưu với lãnh đạo đăng ký tài liệu chuyên môn, quản lý TB trường học.

- Phối hợp với các thành viên trong tổ văn phòng chuẩn bị chi cong tác thi học kỳ II.

- Kiểm tra phòng tin học.

- Đánh giá những kế hoạch thực hiện trong tháng 4

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

T5/2012

- Thu hồi, kiểm kê TBDH theo danh mục, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định.

- Xử lý sổ sách, TBDH chuẩn bị cho Hội đồng nhà trường kiểm tra

- Sắp xếp TBDH hợp lý

-Tổng kết công tác thiết bị phục vụ trong năm học, kết hợp với tổng kết năm học của trường.

- Báo cáo kết quả   động của thiết bị trường học phục vụ cuối năm học 2013-2014.

- Tổng vệ sinh tu bổ phòng TBDH, chống ẩm mốc và mối mọt.

 

 

                                                                                                         Quảng Thành, ngày 20 tháng 9 năm 2013

                                 Duyệt BGH                                                                                                       Phụ trách thiết bị

                           (đã kí)

 

 

                       Nguyễn Duy Dương                                                                                            Phan Gia Huy