Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 12:05 22/08/2013  

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD


Tổ Văn - Sử - Địa
Email:
 
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây:

Tổ trưởng: Trần Thủ Minh
Chuyên môn: Lịch sử
Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chung của tổ
Điện thoại:
Email:
Tổ phó: Đào Thị Hường
Chuyên môn: Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Địa chỉ

1

Nguyễn Minh Huynh

Quảng Thọ, Quảng Điền

2

Nguyễn Ngọc Hiền

Quảng Thọ, Quảng Điền

3

Trương Viết Vinh

An Đông, Thành phố Huế.

4

Nguyễn Thị Thu Hà

An Xuân, Quảng Điền.

5

Nguyễn Thị Thùy Trinh

Thành phố Huế

6 Lê Thị Diễm Thư

Thị trấn Sịa, Quảng Điền.

7 Hồ Thị Vân

An Xuân, Quảng Điền.

8 Phan Văn Thuận Hương Phong, Hương Trà.
9 Trần T. Diệp Minh Tuyền Quảng Thành, Quảng Điền.
Các tin khác