Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 14/09/2012  

Tổ Anh văn - Thể dục - Nhạc - Mỹ thuật

Điện thoại:
Email:

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây:

 

Tổ trưởng: Trần Đình Toàn
Chuyên môn:Thể dục
Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chung
Điện thoại:
Email:
Tổ phó:Nguyễn Thị Tố Tâm
Chuyên môn:Hóa học
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Địa chỉ

1

Lê Thị Mỹ Ngọc

Thành phố Huế.

2

Nguyễn Xuân Thuần

Hương Toàn, Hương Trà, T.T Huế.

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Phú Mậu, Phú Vang, T.T Huế.

4

Ngô Thị Thủy

Hương Phong, Hương Trà, T.T Huế.

Các tin khác