Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Phó Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Lê Văn Vững
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiếng Anh
Email: vanvung75@gmail.com
Điện thoại: 0939725929
Địa chỉ: Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn;
- Công tác thư viện, phòng thực hành;
- Công tác công nghệ thông tin;

- Công tác phổ cập giáo dục;

Các tin khác